Tiramisu „Franš“

Bulevar oslobodjenja 18a, 11115 Beograd