Bašta i restoran

Bulevar oslobodjenja 18a, 11115 Beograd